Skip links

Има ли риск при използването на дентален рентген?

В тази статия ще научите:

  1. Защо се правят рентгенови снимки на зъбите?
  2. Какви рискове крие рентгеновото облъчване?
  3. Колко често могат да се правят рентгенови снимки?

Защо се правят рентгенови снимки на зъбите?

Рентгеновите снимки в стоматологията са един от основните диагностични похвати. Благодарение на тях всеки дентален лекар може да установи с най-голяма точност наличието на кариеси, особено на труднодостъпни места или под съществуващи обтурации (пломби). Денталния рентген служи също за откриване на евентуални промени в костта, както и при откриването на стартирал патологичен процес, кисти и други

При децата понякога също се налага да бъде направена рентгенография. Като най-честите причини за това са преди ортодонтско лечение, за визуализация на зародишите на постоянните зъби в случаите, когато не са пробили и т.н.

Какви рискове крие рентгеновото облъчване?

Едно от най-големите притеснения на пациентите по отношение на рентгеновите снимки като цяло е радиационното лъчение. Благодарение на съвременната високотехнологична апаратура в рентгените повод за притеснение няма. При направата на обикновена рентгенография в стоматологията лъчението е около 9 микросиверта или малко над 20 при панорамна рентгенова снимка*. 

Подобни стойности не крият риск за здравето на човека, защото дори радиацията, която поемаме от природата на годишна база е по-голяма.

Колко често могат да се правят рентгенови снимки?

Важно е да знаем, че денталния рентген не бива да се използва прекалено често и безразборно. Дали трябва да бъде направен рентгенова снимка зависи от състоянието на пациента и анамнезата му. В определени случай, когато се налага използването на рентген, то може да е през 6 месеца, докато при други рентгениграфия може да се прави веднъж на 1 или дори 2 години.

Не отлагайте грижата за своята усмивка и запишете час за консултация в дентална клиника Impression Dent в София. Свържете се с нас на тел. +359 886 117 887 или чрез контактната форма.

*По данни на American Dental Association (ADA)

Здравей,
аз съм Д-р Гребенарова

Д-р Гребенарова е специалист с 8-годишен опит в денталната терапия. Завършва Факултет по Дентална медицина към Медицински университет – Варна през 2013г.