Дигитално снемане на отпечатък с 3Sshape интраолен скенер

Дигиталното снемане на отпечатъци с помощта на интраорален скенер е по-бързо и по-прецизно в сравнение с традиционния метод с алгинат.

03-Realistic-colors

Дигитално снемане на отпечатък с 3Sshape

Интраоралният скенер работи с последно полоколение 3D технология, посреством която заснема прецизно точната геометрия и цвят на зъбите.

Това озволява на нашите дентални лекари и зъботехници да получат точни и прецизни данни за сканираните обекти. За разлика от традиционните отпечатъци, дигиталният протокол за работа значително улеснява и ускорява предаването „отпечатъците” от клиника към лаборатория.

Основното предимство на дигиталните отпечатъци е, че благодарение на тях спестяваме на пациентите неприятното усещане при вземане на отпечатъци с други медицински материали. С помощта на дигиталната технология зъбите на пациентите могат да бъдат сканирани само за няколко минути. Цялостният процес протича по- ефективно, спокойно и удобно както за лекаря, така и за пациента