Skip links

Естетични възстановявания

Какво представляват естетичните възстановявания

Протетичната дентална медицина цели възстановяване на различни дефекти на единичен зъб или на зъбната редица. Зъбите се препарират (изпиляват) по подходящ начин и в последствие се покриват с корони. 

При липса на един или няколко зъба конструкцията, която се изработва, се нарича мост. Този дял от стоматологията осигурява възстановяване на естетиката и функцията на дъвкателния апарат.

Видове естетични възстановявания

Естетични ляти вставки - инлей, онлей, овърлей

Металокерамични коронки

Прес керамични коронки

Мнения от наши пациенти