Естетични Възстановявания

Какво представляват естетичните възстановявания  ?

Протетичната дентална медицина цели възстановяване на различни дефекти на единичен зъб или на зъбната редица. Зъбите се препарират (изпиляват) по подходящ начин и в последствие се покриват с корони. При липса на един или няколко зъба конструкцията, която се изработва, се нарича мост. Този дял от стоматологията осигурява възстановяване на естетиката и функцията на дъвкателния апарат.

Видове естетичните възстановявания 

Естетични ляти вставки - инлей, онлей, овърлей

Металокерамични коронки

Прес керамични коронки

Новите усмивки на наши доволни пациенти