Skip links

Ортодонтски Преглед

Какво е ортодонтия?

Ортодонтията е специалността, чрез която постигаме правилното подреждане на зъбите, красивата усмивка и функционалната захапка на нашите малки и големи пациенти. 

Обект на ортодонсткото лечение са и вредните навици като устно дишане, неправилно гълтане, неправилно положение на езика, смукане на палец и др. Те се коригират с така наречената миофункционална терапия.

Създаване на ортодонтски картон, който включва:

Рентгенови снимки – панорамна снимка, телерентгенография

Отпечатъци на зъбите и гипсови модели

Фотоснимки: лицеви и зъбни снимки

Точна диагноза

План на лечение

Продължителност на лечението;

Точна цена и схема на плащане

Д-р Яна Бялева

Аз ще се погрижа да имаш перфектно подредена усмивка. Д-р Яна Мохаммад–Бялева завършва Медицински университет „Факултет по Дентална медицина“ в гр.  Пловдив, като още по време на обучението си се насочва към основните си интереси в денталната медицина, а именно ортодонтия и естетика.

Детско ортодонтско лечение

Лечение при възрастни

Алайнери Invisalign

Мнения от наши пациенти