РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

Апаратите ни притежават режим на работа с минимум доза йонизиращо облъчване. Използваме от най-висок клас оловни жилетки за да Ви предпазим от рентгеновите лъчи защото безопасността ви е наш приоритет.

Ренген-Дентална-клиника-Impression-Dent-София

Дигитална сегментна рентгенография

Този вид снимки на зъбите показват целия зъб – от коронката до края на корена, а също и коста около него.

Те се използват за откриване на патологични изменения в зъбите и околната им кост – кариеси, фрактури на зъбни корени, пародонтални джобове, абсцеси, кисти и др. Зъбните снимки носят важна информация за кореновото лечение, за диагностицирането и проследяването на промени около поставени зъбни импланти, а също са и част от планирането на някои хирургически интервенции.

Дигитална панорамна рентгенография

Ортопантомография, ОПГ

Качеството на дигиталния образ е по-високо от това на обикновения рентгенов филм.

Показва панорамен образ на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави.

Прилага се за диагностика при лечение в сферата на : терапията, протетиката, ендодонтията, хирургията и ортодонтията